Tema 6. Com vivien els nostres avantpassats històrics?

Presentació

En aquesta unitat, treballarem com eren i com vivien els primers pobladors. Per a això, estudiarem les etapes de la Prehistòria: Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls. També analitzarem l’art rupestre i els megàlits. Posarem èmfasi en l’ordenació temporal dels esdeveniments històrics i en les diferents formes de mesurar i establir una cronologia dels fets històrics. També ens endinsarem en la vida quotidiana dels éssers humans de la Prehistòria amb l’ajuda d’il·lustracions que recreen aspectes de l’economia, la societat i els costums d’aquests períodes. I també coneixerem els primers pobladors prehistòrics de les Illes Balears.

Objectius

 1. Comprendre com varen evolucionar els nostres avantpassats i explicar el procés d’hominització des dels primers homínids fins a l’ésser humà actual.
 2. Descriure els principals esdeveniments de les primeres comunitats de caçadors recol·lectors.
 3. Reconèixer els mètodes i les tècniques d’investigació de la Prehistòria: els jaciments, les estratigrafies i les reconstruccions.
 4. Explicar com vivien els poblats agrícoles i ramaders del Neolític: producció d’aliments, eines, béns…
 5. Diferenciar les etapes de l’Edat dels Metalls: Edat del Coure, Edat del Bronze i Edat del Ferro.
 6. Distingir els diferents tipus de megàlits (menhir, dolmen i cromlec) i explicar com els construïen.
 7. Descriure les característiques principals de l’art moble i de les pintures rupestres.
 8. Conèixer les característiques i les localitzacions dels jaciments prehistòrics més destacats de la península Ibèrica.
 9. Confeccionar eixos cronològics.

La prehistòria

La prehistòria abraça un període de temps que comença amb l’origen de l’espècie humana, ara fa més de dos milions d’anys, i s’estén fins a l’aparició de l’escriptura (3500 aC). No hi ha testimonis escrits de l’activitat humana durant aquest període de temps tan llarg, només testimonis arqueològics. Al paleolític la humanitat vivia de la caça i la recol·lecció, i era nòmada; després, en el neolític, va aprendre a domesticar animals i a conrear la terra, i es va tornar sedentària.

Índex dels continguts

El procés d’hominització

L’ésser humà actual és el resultat d’un llarg procés evolutiu que es coneix amb el nom de procés d’hominització. El procés d’hominització és la progressiva adquisició de les característiques que van acabar diferenciant als homínids de la resta de primats (micos).

Quines són les característiques que ens diferencien dels primats? Les característiques pròpiament humanes són:

 • la posició dreta
 • el bipedisme (caminar sobre dues cames i no a 4 potes), el que va permetre l’alliberament de les mans i l’ampliació del camp de visió
 • l’augment de la mida del cervell i la disminució de la mida de les mandíbules i les dents.
 • el llenguatge simbòlic, és a dir, la capacitat d’expressar idees per mitjà de sons i expressions facials.

Totes aquestes característiques es van anar adquirint a poc a poc, com a conseqüència de l’evolució i la selecció natural (supervivència dels que millor es van adaptar a el medi natural).

Els primers homínids van aparèixer a Àfrica (per això aquest continent se’l coneix com el “bressol de la humanitat”) i des d’allà van colonitzar tot el món. Al principi s’alimentaven només de vegetals, però els canvis climàtics els van obligar a incloure la carn en la seva dieta i això va permetre l’augment de la mida del cervell.

En aquest apartat podràs conèixer algunes característiques dels homínids, és a dir, els avantpassats directes de l’ésser humà actual. En els últims anys s’han produït molts descobriments  sobre els nostres avantpassats, de manera que la informació que trobaràs aquí haurà de ser revisada cada vegada que es produeixin noves troballes. Això no obstant, s’ha intentat incloure informació actualitzada i a la fi d’aquest apartat trobaràs un seguit d’enllaços amb els descobriments més recents.

Els homínims

De tot el regne animal, els animals als que més ens assemblem els éssers humans són els ximpanzés. Els científics han demostrat que l’ADN de ximpanzés i humans només es diferencia en un 1%, el que indica que procedim d’un tronc comú.

Es creu que fa entre 7 i 5 milions d’anys es va produir la separació entre ximpanzés i els avantpassats més antics de l’ésser humà actual i van aparèixer les primeres característiques que ens defineixen com a humans: la postura alçada i el bipedisme (caminar sobre 2 cames).

Els primers éssers que van començar a caminar alçats sobre dues cames han estat classificats com hominins. Se’ls considera part dels nostres avantpassats, però no homínids, és a dir, pertanyents a el gènere Homo, perquè els hominins encara passaven part del seu temps en els arbres i la seva forma de vida era més semblant a la d’altres primats.

Els principals hominins són:

Australopithecus
 •  Va viure a l’Est i Sud d’Àfrica
 • “Australo” significa “de l’Sud” i “pithecus” significa mico o simi “, de manera que Australopithecus vol dir” granota de el Sud “.
 • S’han trobat restes de 5 espècies diferents d’Australopithecus (anamensis, africanus, afarensis, bahrelghazali, garhi), però totes elles comparteixen característiques comunes.
 • Les restes més antigues són els de l’anomenat Australopithecus anamensis, amb una antiguitat d’entre 4,5- 4 milions d’anys. No obstant això, les restes més coneguts són els relacionats amb l’Australopithecus Afarensis: les empremtes de Laetoli  (Tanzània), uns 3,7 milions d’anys d’antiguitat,  i l’esquelet gairebé complet d’una femella a la qual els seus descobridors van cridar Lucy. Lucy va ser trobada el 1974 a la regió de Hadar (Etiòpia). 
 • Tenien un cervell petit, de mida semblant a el d’un ximpanzé (uns 500 cc3 ), eren bípedes, tot i que encara s’enfilaven als arbres, no eren massa grans (les femelles mesuraven al voltant d’1 m i pesaven uns 30 kg i els mascles mesuraven 1, 50 m i pesaven al voltant de 45 quilos), eren vegetarians, no fabricaven eines i les seves mans i peus s’assemblaven bastant als de l’ésser humà actual.

Els descobriments associats a l’Australopithecus garhi, d’uns 2,5 milions d’anys d’antiguitat, han complicat encara més les coses. “Garhi” significa “sorpresa” en llengua afar. La sorpresa és que al costat de les restes d’aquest australopitec s’han trobat ossos d’animals amb petjades de tall, el que indicaria que van ser devorats per ells. També s’han trobat algunes eines en una regió propera. Aquestes troballes han obligat a replantejar alguns temes, com la definició d’homínid.

Els homínids

S’inclouen en el gènere Homo tots els avantpassats directes de l’ésser humà. Per incloure’ls en aquest grup una condició fonamental és la fabricació d’eines, una de les característiques que permeten diferenciar-nos de la resta dels animals.

Homo habilis
 • El seu nom significa “hàbil, manyós”
 • Se’l considera el primer representant del gènere Homo.
 • Les restes més antigues tenen una antiguitat d’uns 2,5 milions d’anys i s’han trobat en l’Est i Sud d’Àfrica. Van viure en un ambient més càlid i per sobreviure van haver de canviar de dieta.
 • L’ambient en el qual van viure era més càlid i per sobreviure van haver de canviar de dieta, incorporant carn. A el principi es van alimentar de carronya (restes d’animals morts caçats per altres animals) i després van aconseguir caçar animals de mida petita, de manera que la seva dieta es va tornar omnívora i la seva adaptació a altres hàbitats va ser més fàcil. La seva grandària era semblant a el dels australopitecs, però el seu cervell era el doble de gran (capacitat cranial d’uns 650 cc3 ). Va ser el primer homínid que va fabricar eines. Les eines eren senzilles i no les conservaven: les fabricaven colpejant unes pedres contra altres, les feien servir i les abandonaven. Sembla possible que usessin un llenguatge molt rudimentari.
HOMO ERECTUS
 • Erectus vol dir “que camina alçat”.
 • És una espècie exclusivament asiàtica. Les restes més antigues són de fa 1,8 milions d’anys. S’han trobat restes a l’Àsia Oriental i l’arxipèlag d’Indonèsia.    
 • Tenien un cervell de major grandària (entre 900 i 1.200 cc 3 ), mesuraven entre 1,50 i 1,70 m, la seva dieta era omnívora i caçaven animals més grans. Van seguir realitzant eines poc evolucionades, encara que les conservaven. Van aprendre a conservar el foc, amb tots els avantatges que això suposava (llum en la foscor, calor, possibilitat de cuinar aliments i espantar els animals, …). Van sobreviure durant gairebé 2 milions d’anys. Van ser una espècie molt ben adaptada a l’entorn o potser no van tenir la competència d’altres espècies d’homínids i van sobreviure durant gairebé 2 milions d’anys. Es van extingir fa uns 100.000 anys, amb l’arribada d’homínids millor adaptats.
Homo ergaster
 • “Ergaster” significa “treballador”.
 • Les restes més antigues s’han trobat també en l’Est d’Àfrica i són de fa 1,8 milions d’anys.
 • La seva grandària i pes eren més grans que els d’Homo habilis i Homo georgicus (mesuraven entre 1,50 i 1,80 mi pesaven entre 60 i 70 quilos). El seu cervell també era més gran (entre 800 i 100 cc 3 ). La seva cara era més semblant a la de l’ésser humà actual. Es van especialitzar en la caça d’herbívors a la sabana africana i van ser els únics homínids que van sobreviure en aquest hàbitat. La seva major grandària cerebral els va donar avantatges organitzatives i també els va permetre millorar la tècnica d’elaboració d’eines fa 1,5 milions d’anys.   Van començar a fabricar eines especialitzades seguint sempre un mateix patró: bifaces, pics, fenadors, rascadores, … A més conservaven les eines i fins i tot les portaven amb si i les retocaven. La seva supervivència  indica una major capacitat organitzativa i l’ús d’un llenguatge més complex.
Homo antecessor
 • “Antecessor” significa “explorador”.
 • Les restes fòssils més antigues d’aquesta espècie s’han trobat al jaciment de la Serra d’Atapuerca, a Burgos. Tenen una antiguitat d’uns 900.000 anys, encara que en altres jaciments s’han trobat eines de fa 1,2 milions d’anys.
 • Fins al moment només s’han trobat restes d’Homo antecessor a Europa, encara que molts investigadors consideren que aquesta espècie va emigrar des d’Àfrica. Existeixen moltes coincidències genètiques entre Homo antecessor i Homo ergaster, el que sembla indicar que Homo antecessor va evolucionar a partir d’una part dels Homo ergaster.
 • El seu cervell tenia entre 100 i 1.200 cc 3, mesuraven entre 1,60 i 1,85 mi pesaven entre 60 i 90 quilos. Fabricaven instruments rudimentaris. Eren omnívors i van practicar el canibalisme, és a dir, es van alimentar d’altres homínids de la seva mateixa espècie. No se sap per què: potser formava part d’un ritual o simplement ho van fer per alimentar-se. La seva cara era molt semblant a la de l’ésser humà actual
Homo heidelbergensis
 • És una espècie estrictament europea. S’han trobat fòssils en diferents parts d’Europa (Alemanya, França, Regne Unit, Hongria i Espanya)
 • Les restes més antigues daten de fa uns 600.000 anys.
 • Sembla que van ser descendents dels Homo antecessor. La seva capacitat cranial era d’uns 1200 CC3. Eren omnívors, fabricaven eines especialitzades, es cobrien amb pells, la qual cosa indica que vivien en un clima fred, i van aprendre a fer foc. Enterraven els seus morts i en les tombes s’han trobat alguns objectes que poden ser associats a un ritual, el que indica un avanç notable en el pensament de caràcter simbòlic.
HOMO SAPIENS neanderthalensis
 • “Sapiens” significa “intel·ligent” i “neanderthalensis” significa “de Neanderthal”, el lloc on es van trobar els primers fòssils d’aquesta espècie.
 • Van viure fonamentalment a Europa, encara que també s’han trobat restes al Pròxim Orient ia Àsia Occidental.
 • Els fòssils més antics són de fa uns 200.000 anys   els més recents, de fa uns 25.000 anys.
 • Eren més robustos que l’ésser humà actual. Probablement això es degués al fet que vivien en un clima fred i el greix corporal era un avantatge per a la supervivència. La seva capacitat cranial era major que la de l’ésser humà actual (al voltant d’uns 1.600 cc 3), Però similar amb relació a la grandària del seu cos. Van realitzar instruments de pedra molt especialitzats, el que demostra que tenien un alt nivell tecnològic. Realitzaven ofrenes rituals als seus morts, tenien cura dels seus malalts i van desenvolupar certa capacitat artística amb la realització d’objectes d’adorn. Sembla ser que tenien dificultats per pronunciar correctament algunes vocals (la a, la ii la u), la qual cosa es va convertir en un desavantatge a l’hora de comunicar-se i organitzar-se de manera eficient quan una altra espècie d’homínid va entrar en competència amb ells.
HOMO SAPIENS SAPIENS
 •  Els fòssils més antics s’han trobat novament a Etiòpia i daten de fa uns 160.000 anys.
 • Es van estendre per tot l’Àfrica fa entre 150.000 i 100.000 anys. Després van sortir d’Àfrica i es van estendre per Europa i Àsia, desplaçant a les altres espècies d’homínids (Homo erectus i Homo sapiens neanderthalensis). També van colonitzar Amèrica i Oceania:
  • A Oceania van arribar navegant en barques de bambú a través de la Plataforma de la Sonda fa uns 40.000 anys, quan el nivell de la mar era més baix.
  • A Amèrica van arribar des d’Àsia caminant a través de l’Estret de Bering, que es trobava congelat (una espècie de pont de gel: pont de Beringia) fa uns 15.000 anys.
 • Eren similars a l’ésser humà actual. La seva millor capacitat comunicativa i organitzativa els van permetre adaptar-se a tots els hàbitats i convertir-se en l’única espècie d’homínids que sobreviu en l’actualitat.

El Paleolític: les societats caçadores- recol·lectores

El Paleolític és, amb diferència, el període més llarg de la Prehistòria. Abasta el 99,5% de la història completa de la humanitat. El fet que l’inicia és l’aparició d’eines de pedra, os i fusta. Els homínids, com la resta d’animals, van haver d’adaptar a l’entorn per sobreviure. En aquest apartat estudiarem com era la vida dels homínids més evolucionats (Homo sapiens sapiens).

Amb el poblament de la Terra per l’ésser humà es va iniciar el primer període prehistòric, el Paleolític, que significa “pedra vella”. Es va estendre al llarg de gairebé dos milions i mig d’anys i es divideix en tres etapes: Inferior, Mitjà i Superior 

 • El Paleolític Inferior (des de fa dos milions i mig d’anys). En aquest període únicament es tallaven les pedres, és a dir, es transformaven a força de cops. Les primeres eines apareixen a la vall del Rift (Àfrica) i s’usaven per esbocinar animals i tallar llenya. Es relacionen amb els Australopithecus i les primeres espècies de el gènere Homo: l’Homo habilis i l’Homo erectus. Aquest últim va aprendre a fer bifaces.
 • El Paleolític Mitjà (des de fa 125000 anys). Es correspon amb l’Homo neanderthalensis. Els membres d’aquesta espècie van viure a Europa i l’oest d’Àsia. La tecnologia va millorar i van començar a elaborar-se ganivets i raspadors.
 • El Paleolític Superior (des de fa 40000 anys fins fa 10000). Es vincula a l’Homo sapiens. En aquest període, la talla es va tornar més evolucionada i van aparèixer nous tipus d’eines de pedra, ivori, os i fusta: perforadores, puntes de fletxa, arpons, atzagaies, propulsors, agulles, etcètera.

Els nostres avantpassats del Paleolític eren depredadors, és a dir, consumien recursos naturals són preocupar-se de reposar-los. Per alimentar-se, caçaven, pescaven i recol·lectaven fr4utos i plantes. Per això se’ls anomena caçadors recol·lectors.

Com que no produïen aliments, es veien obligats a desplaçar-se a altres llocs quan el menjar s’esgotava. Per això eren nòmades. Vivien en coves o, quan el clima era més càlid, en assentaments a l’aire lliure.

Els humans vivien en petits grups, d’uns 20 a 50 membres, units per llaços familiars anomenats clans. Diversos clans amb avantpassats comuns formaven una tribu. En les tribus dels membres més importants eren les persones que més aportaven a la supervivència de el grup: els caçadors més hàbils, els bruixots o curanderos i els ancians, que aportaven la seva experiència per solucionar els problemes. Homes i dones col·laboraven per igual en la supervivència de el grup i es repartien les tasques: les dones s’encarregaven de tenir cura dels nens, recollir fruits i capturar animals de mida petita, mantenir el foc encès, adobar pells, … Els homes s’encarregaven de caçar, fabricar eines i de la defensa de la tribu.  Tots contribuïen a ensenyar als més petits i tenien cura dels altres.

Els habitants del Paleolític es traslladaven a la recerca d’animals als quals caçar, de manera que portaven una vida nòmada. Habitaven a l’aire lliure, en barraques fetes amb branques i pells o en coves que els servien de refugi. Es vestien amb les pells dels animals que caçaven, dels quals aprofitaven tot, fins i tot els ullals i les banyes, que els servien per a la fabricació d’instruments o adorns.

Il·lustració: José Alberto Bermúdez – Banco de imágenes INTEF

Encara que els nostres avantpassats depenien gairebé completament de la naturalesa per a la seva supervivència, durant el Paleolític van desenvolupar algunes tècniques que els van permetre adaptar-se millor a l’entorn:

 • elaboració d’eines de pedra tallada. S’elaboraven instruments especialitzats per a usos concrets: tallar, raspar, caçar, perforar, … Inicialment la tècnica de talla era bastant rudimentària, però amb el pas el temps va anar evolucionant. Durant el Paleolític Superior es van realitzar instruments de pedra tallada molt més perfeccionats i també es van utilitzar altres materials, com fusta i ossos.
 • control i obtenció de foc. A el principi van aprendre a controlar el foc i mantenir-lo encès, alimentant amb fusta. Després van ser capaços de produir-lo a voluntat. Aquest va ser un avanç de gran importància, ja que va millorar considerablement la vida: el foc proporcionava calor i llum a les nits, permetia cuinar els aliments i servia per espantar les feres. 
 • aprofitament de les pells. Dels animals que es caçaven s’aprofitava tot: la carn, els ossos per fer instruments (agulles, arpons, objectes de decoració, …) la medul·la dels ossos com greix, els tendons i les pells. Les pells es netejaven i es adobaven abans d’utilitzar-les per elaborar diferents objectes: vestits, calçat, bosses per transportar objectes, …

Les primeres creences religioses pareix que varen sorgir de la necessitat de donar una explicació a fenòmens que resultaven misteriosos per als primers éssers humans: la vida, la mort, la pluja o el sol. Els éssers humans també varen intentar influir damunt els fenòmens naturals per mitjà de cerimònies rituals. El fet que els enterraments seguissin unes pautes determinades ens suggereix la possibilitat que existissin ritus funeraris.

Aquests enterraments s’han trobat envoltat d’instruments que es denominen com aixovar funerari i fan pensar als investigadors que es tracta d’una creència relacionada en el vida mñes enllà de la mort: el difunt utilitzaria aquestes eines a la vida d’ultratomba.

Les primeres mostres d’art

Les primeres manifestacions artístiques van aparèixer en el Paleolític Superior, el que indica un important avanç en el pensament simbòlic i el desenvolupament de la capacitat de representar elements de l’entorn.

Les primeres mostres d’art van ser de dos tipus:

Bisont Magdaleniense polícromat Cova d’Altamira Font: wikipèdia.
 • Pintures rupestres: són pintures realitzades en els sostres i parets de les coves. A Europa s’han trobat pintures rupestres a diversos jaciments:
  • Zona franco-cantàbrica (actuals Astúries, Cantàbria i País Basc): A la Península Ibèrica hi ha un gran nombre de coves i abrics naturals amb pintures i gravats paleolítics. Es tracta d’un art figuratiu en el qual destaquen els animals pintats amb una tècnica naturalista. Les figures es troben superposades sense formar escenes, malgrat que presenten efectes de volum (aprofiten el sortint de les roques) i de moviment. El colors predominants són el negre i els ocres. La majoria d’aquestes pintures es concentren en la zona cantàbrica, on destaca sobretot, la cova d’Altamira, una de les millors mostres mundials de l’art paleolític.
Zoormorfs i antropomorfs en el Tajo de las Figuras Font: wiquipedia.
 • Zona del llevant peninsular: són remarcables les pintures trobades a l’aire lliure, a Cogul (Lleida), Albarrasí (Terol) i la Valltorta(Castelló), Cova de l’Aranya (Bicorp), amb una cronologia més tardana (10000-5000 aC). S’hi representen escenes de caràcter narratiu (caceres, danses rituals, recol·lecció de mel..) amb proliferació de figures humanes. Hi trobem colors plans (negres i vermells) ies tendeix a l’esquematització de les figures.
Estatueta de la venus de Willendorf
 • Art moble: es tracta d’objectes artístics que podien ser transportats.
  • Gravats sobre peces de pedra o os. Els gravats eren dibuixos fets en una superfície dura a força d’incisions, per al que es feia servir un estri encara més dur. Les feien de pedra, fusta, os i ivori. Algunes es relacionen amb el culte a la fecunditat, com les estatuetes femenines anomenades venus.
  • Altres objectes, com adorns, bastons de comandament (que atorgaven autoritat o poder al seu propietari), amulets (objectes que protegeixen de el mal i donen bona sort) o talismans (objectes als quals s’atribueix poders màgics).
El Paleolític a la península ibèrica.

La presència dels pobladors a la Península Ibèrica és molt antiga. A Atapuerca (Burgos) s’han trobat les restes humanes més antigues de la Península Ibèrica. Aquests pobladors vivien en campaments a l’aire lliure i tenien ferramentes molt bastes. Més endavant, la Península va estar poblada per neandertals, que vivien en coves i abrics, i van començar a fabricar eines més especialitzades. En l’etapa final del Paleolític, amb l’Homo sapiens sapiens, es van incorporar materials com l’os i la banya, i també sorgiren les primeres mostres d’art.

El neolític: la producció d’aliments i la sedentarització

Fa uns 10 000 anys, amb el descobriment de l’agricultura i la ramaderia, es va iniciar una nova etapa de la Prehistòria, el Neolític. El seu nom significa “pedra nova”.

L’agricultura i la ramaderia: Fa uns 10.000 anys, en una zona de l’Orient Pròxim (coneguda com a Creixent Fèrtil), va començar la producció d’aliments, possiblememnt fruit de l’observació dels fenòmens de la natura i dels animals. Aquest fou el resultat d’un llarg procés i una de les principals conseqüències va ser la sedentarització de la població en poblats.

Il·lustració: José Alberto Bermúdez – Banco de imágenes INTEF

Noves eines i noves tècniques: Les noves tasques agrícoles van comportar la fabricació d’eines especialitzades: l’aixada, la falç, el molí de mà… La necessitat d’emmagatzemar, transportar i coure els aliments va propiciar el desenvolupament de la ceràmica. També van descobrir com s’elaboren els teixits. I l’ús de pedres semiprecioses polides per a elaborar joies va comportar el desenvolupament de la mineria.

Arqueologia experimental en la producció de ceràmica durant el Neolític

La difusió del Neolític: Des del Creixent Fèrtil, es va produir, a partir del VII mil·lenni a.C., la difusió de les tècniques agrícoles noves arreu d’Europa. A més de fer-ho a l’Orient Pròxim, l’agricultura va sorgir de manera autònoma en altres zones del planeta: la vall de l’Indus (Índia), la vall de l’Huang He (Xina), la vall del Song Hong (Vietnam), els altiplans de Centreamèrica (Mèxic), la serralada dels Andes (Perú), etc.

El Neolític a la península ibèrica

Les primeres comunitats neolítiques varen sorgir a la Península Ibèrica cap al VI mil·lenni a.C. Els jaciments més antics es troben a la costa mediterrània i es caracteritzen per la presència de l’anomenada ceràmica cardial. El desenvolupament del megalitisme a la Península Ibèrica va començar al final del Neolític i va perdurar fins ben enllà de l’Edat dels Metalls. Extremadura, Galícia, País Basc, Catalunya són especialment riques en aquest tipus de monuments. A Andalusia hi destaca la cerámica almagra de color vermellenc

L’edat dels metalls: coure, bronze i ferro

La utilització dels metalls. El primer metall conegut va ser el coure (5.000 a.C.), però era molt tou i els utensilis es deformaven molt de pressa. De la mescla del coure amb l’estany es va obtenir el bronze (3000 a.C.), un metall més dur que podia substituir la pedra. Vers el II mil·lenni a.C. es va començar a treballar el ferro, un metall excel·lent per a fabricar armes i ferramentes agrícoles.

L’elaboració dels metalls. Al principi, es va començar a treballar el metall en fred (coure). Però la veritable metal·lúrgia va aparéixer més endavant, quan es va aprendre a utilitzar la forja. Una nova fase de la metal·lúrgia va començar amb el procés de fosa (bronze), que consistia a fondre el metall en un forn i donar-li la forma desitjada abocant-lo en motlles. Finalment, es va desenvolupar la siderúrgia (ferro), amb una tecnologia més complexa que necessitava temperatures altes.

Artesans i comerciants. La metal·lúrgia era una activitat que necessitava veritables especialistes. A mesura que les societats es van fer més riques van sorgir altres oficis: joiers, ferrers, ceramistes, etc. La producció de mercaderies noves va estimular l’intercanvi, és a dir, el comerç. Paral·lelament, es desenvoluparen les primeres tècniques de navegació i es va inventar la roda.

Les primeres ciutats. Aquestes innovacions van produir transformacions als poblats neolítics de l’Orient Pròxim. La població va créixer i els poblats van començar a tenir molts edificis i muralles per a defensar-se, i es van convertir en veritables ciutats. Amb el desenvolupament dels oficis especialitzats, van aparèixer grups socials diferenciats i algunes persones van començar a acumular riquesa i poder. De vegades, entre els guerrers que defensaven les ciutats s’elegia un cabdill o rei que governava la ciutat.n el cas de la fosa de bronze per fer una destral, cal tenir present que a mineria i la fosa de destrals eren tasques que es feien per separat: els que extreien el mineral de la terra i el convertia en metall utilitzable no era el que fonia la destral. Cal recordar que el bronze no es troba de manera natural dins la naturalesa, llevat de comptades ocasions i que és fruit de l’aliatge de coure i estany, per bé que pot incloure altres metalls.

Il·lustració: José Alberto Bermúdez – Banco de imágenes INTEF
L’Edat dels Metalls a la Península Ibèrica.

Els primers metalls i les construccions megalítiques: aquest període també és conegut amb el nom de calcolític (Edat del cobre), ja que un grup d’emigrants introduïren les noves tècniques de la metal.lúrgia (2.500 a.C.) des dels pobles costaners mediterranis més avançats (civilitzacions urbanes que dominaven el treball del coure i de l’estany) establint-se al sud peninsular (Almeria, Cartagena, Huelva). Construïen petits poblats fortificats i van difondre les construccions arquitectòniques megalítiques, sobretot els sepulcres de corredor (evolució del dolmen): Menga (Antequera), La Pastora (Sevilla). 

La cultura de los Millares: es tracta d’un poblat situat aprop d’Almeria (2340 a.C.), format per una petita ciutat emmurallada (+-2000 hab.) i una necròpolis amb grans tombes megalítiques; vivien de la ramaderia i d’una agricultura prou desenvolupada. 

La cultura del vas campaniforme: va desenvolupar-se paral.lela en el temps a l’anterior; molt extesa arreu d’Europa (d’origen centreuropeu?), així com a la península (de Carmona a Ciempozuelos), caracteritzada per la forma de les seves peces ceràmiques.

EL BRONZE. LA CULTURA CICLÒPIA I L’ARGAR.

Els pobles més avançats importaren la nova tècnica de l’aleació del coure amb l’estany cap al 1.700 a.C. (Riotinto era un poble exportador de coure), probablement per la ruta del port de Cartagena (on arribava l’estany de Cornualla). Durant aquest període prehistòric hi havia dues cultures importants: 

La ciclòpia de les illes Balears (grans pedres transportades pels gegants cíclops, segons la llegenda): les seues construccions característiques són els talaiots, les taules i les navetes. 

L’Argar (Almeria, 1700-1100 a.C) és posiblement la primera cultura urbana d’Occident, desenvolupada al voltant de la mineria.

A mode de resum

Fonts i bibliografia
A %d bloguers els agrada això:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close