Com estudiar i aprendre Geografia i Història

Quan estudiam Geografia i Història, però això també és vàlid per a qualsevol assignatura, hi ha diferents tècniques que ens vendran molt bé a l’hora d’aprendre, comprendre i memoritzar els continguts, i sobretot per repassar de cara a un examen.

Una de les primeres tècniques que hem d’aprendre a usar és el subratllat.

com fer el subratllat

Una altra tècnica és fer un esquema

com fer un esquema

I per als que fan batxiller, no només són importants fer subratllats o esquemes, també saber prendre apunts.

com prendre apunts

Un dels mètodes que en els darrers temps s’ha posat de moda a l’hora de prendre apunts és l’anomenat mètode Cornell. El mètode Cornell és un format per a prendre apunts durant classes o fer un resum de el tema Va ser creat en la dècada dels 50 per Walter Pauk, un professor de la Universitat de Cornell. Aquest mètode consisteix a dividir cada pàgina en 3 seccions:

  • Apunts: Aquest quadre s’utilitza durant les classes per escriure en forma de punteig. S’escriuen les idees principals i es parafrasegen els conceptes més llargs. Pots crear diagrames o taules per ordenar la informació. S’utilitzen símbols o abreviacions, evitant les oracions extenses.
  • Preguntes i paraules claus: Aquest quadre s’utilitza immediatament després de la classe per escriure les idees principals i formular preguntes a partir de l’escrit a la columna d’apunts. Fer preguntes ajuda a entendre significats, revelar relacions entre conceptes, establir continuïtat entre els temes i enfortir la memòria.
  • Resum: En el quadre de resum es realitza un curt resum de l’escrit a la pàgina. S’ha de realitzar abans de 24 hores d’haver pres els apunts i no ha de superar les 5 a 7 línies.

Per estudiar els apunts es recomana realitzar 3 passos

  1. Recitar : cobrint la columna d’apunts mira les preguntes o idees principals i intenta respondre-les i explicar-les amb les teves paraules.
  2. Reflexionar:  reflexiona sobre els temes formulant-te preguntes. Per exemple: ¿Què signifiquen aquestes idees? En què es basen? Com ho aplico? Com s’insereixen en el que ja sé? Què hi ha darrere d’elles?
  3. Revisar:  estudia totes les setmanes, per a l’almenys 10 minuts, els resums de les teves apunts. D’aquesta manera incorporaràs en la teva memòria de llarg termini que s’ha après.

Ua adjunto una plantilles per què us les puguis imprimir i utilitzar

I finalment, els temibles exàmens. Sabeu una cosa? A molts de professors, a mi inclòs, ens costa molt haver de fer un exàmen, ja que aquest ha de tenir una dificultat adequada perquè tothom o la majoria de vosaltres, els alumnes, els pogueu superar. També sé, perquè jo també he estat estudiant, que preparar-se i estudiar un examen és una tasca que qualque vegada genera nervis i ansietat.  Idò aquí uns consells sobre com superar els exàmens.

com preparar els examens
A %d bloguers els agrada això:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close