Tema 9. Roma: de la monarquia a l’Imperi

Presentació

En aquesta unitat estudiarem l’evolució històrica de Roma des de la Monarquia, la República i l’Imperi, i ens fixarem en la seva expansió i en el seu declivi, així com en la seva organització social i econòmica. També explicarem breument  els orígens del cristianisme.

Estudiarem la presència dels romans a la península Ibèrica i les Illes Balears en l’herència cultural que hi varen deixar. També caracteritzarem el procés de romanització d’Hispània, la divisió en províncies i l’organització econòmica.

Per fer-ho, ens servirem de recreacions històriques representades en il·lustracions, restes arqueològiques i monumentals. A més, desenvoluparem la capacitat de l’alumnat d’interpretar mapes històrics.

Objectius

  1. Explicar la fundació de la ciutat de Roma.
  2. Descriure l’evolució i les característiques de la Roma republicana (segles VI-I aC).
  3. Deduir les causes de l’expansió territorial de Roma, de la crisi de la República i de la mort de Juli Cèsar.
  4. Explicar les característiques de l’Imperi romà (segles I-V dC) i els beneficis de la pax romana.
  5. Diferenciar les classes socials de la Roma urbana: rics, pobres, esclaus i lliberts.
  6. Reconèixer la nova religió sorgida durant el domini romà: el cristianisme.
  7. Deduir perquè es va produir el final de l’Imperi romà.
  8. Conèixer els esdeveniments principals de les guerres entre Roma i Cartago i descriure les diferents fases de la conquesta romana d’Hispània, fent una atenció especial al procés de conquesta i romanització de les Illes Balears.
  9. Conèixer les obres públiques i les manifestacions artístiques de l’època romana que es conserven al nostre territori.

Recursos per a saber-ne més

 

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close