Tema 8: De les polis gregues a l’Imperi d’Alexandre el Gran

En construcció …

Presentació

En aquesta unitat estudiarem el món grec: els seus orígens i la seva expansió, la seva organització política, la seva vida i els seus costums. A continuació, estudiarem la figura d’Alexandre el Gran. Es treballaran l’anàlisi de mapes, de restes arqueològiques i monumentals i de diferents il·lustracions que recreen la vida quotidiana dels grecs. També de les primeres colonitzacions gregues i fenícies per la Mediterrània.

Objectius

 1. Reconèixer els elements que unien els grecs de l’Hèl·lade.
 2. Descriure els principals trets de l’organització social i política d’Esparta i d’Atenes.
 3. Conèixer les diferents formes de govern de la Grècia clàssica i emetre judicis sobre la qualitat democràtica de la democràcia atenenca.
 4. Localitzar les colònies gregues de la Mediterrània.
 5. Explicar el domini de l’Hèl·lade des de l’hegemonia d’Atenes fins a la conquista d’Alexandre el Gran.
 6. Descriure l’imperi d’Alexandre el Gran.

L’espai físic: l’Hèlade

La civilització grega s’organitzava mitjançant un sistema de polis independents, però totes elles mantenien llaços comuns sentint-se membres d’una mateixa comunitat i cultura: l’Hèl·lade , basada en dos pilars bàsics com eren la llengua i la religió. Tots els habitants de l’Hèl·lade compartien la llengua grega i mantenien una creença politeista.

No obstant això, els grecs són el resultat de la fusió de pobles que van arribar en diferents onades des del nord fins a les península Balcànica. Entre ells destaquen els aqueus , poble indoeuropeu que cap al 2000 aC es van assentar i n Grècia on van establir la seva capital a Micenes (van ser també coneguts com a micènics). Es converteixen en una gran potència militar i cultural cap al I mil·lenni aC i representen el primer període de la Història de Grècia.

Les polis gregues

Els grecs estaven organitzats en petites ciutats-estats independents trucades polis . Cada polis inclou una ciutat que domina les aldees veïnes, un territori que controla més de posseir lleis, moneda i exèrcit propis.

Les polis gregues tenen dues parts diferenciades:
A la part baixa es construeixen els habitatges, les botigues i els edificis públics que es col·loquen al voltant d’un espai central o àgora .
A la zona alta, es localitza la Acròpolis (ciutat alta) on construeixen els principals edificis religiosos i temples. Un exemple és la polis d’Atenes.

Les polis van mantenir constants guerres entre elles així com aliances contra enemics comuns, com va ser el cas de les Guerres Mèdiques contra els perses. La polis més destacades van ser Atenes, Esparta, Tebes, Corint i Rodes.

Les primeres polis van ser governades per un grup de aristòcrates (aristoi = els millors) format per grans propietaris de terres que es converteixen en l’elit militar que dominava a la resta de la població camperola. Els consells aristocràtics prenien les decisions polítiques, administraven justícia i dirigien l’exèrcit.

La política: evolució cap a la Democràcia

Durant el segle VII aC es produeixen revoltes socials contra aquestes oligarquies (govern d’uns pocs) que van tenir com a conseqüència alguns canvis polítics i socials com va passar a Atenes, on legisladors com Soló i Clístenes van ampliar els drets dels ciutadans a participar en el govern de la ciutat. És l’origen de la democràcia. Posteriorment, durant el segle V aC va aconseguir la seva màxima esplendor durant el govern de Pèricles.

En el cas de les oligarquies destaca la ciutat d’Esparta. Els espartans procedien de fora, van envair el sud de la península del Peloponès i van convertir en serfs (semiesclaus) a tots els habitants d’aquest territori anomenats ilotes. També van sotmetre als habitants dels territoris veïns, anomenat periecs. Per això Esparta va tenir un sistema oligàrquic (govern d’uns pocs), ja que van obligar els ilotes i els periecs a treballar per a ells en l’agricultura i la ramaderia. El comerç just va tenir desenvolupament. Per mantenir el control de tantes persones sotmeses, els espartans entrenaven des de petits per a ser bons soldats. Les espartanes també feien entrenament físic, però no lluitaven, la seva principal obligació social era portar al món a futurs soldats. Les principals institucions era un Consell d’ancians (Gerúsia) que feia les lleis, i dos reis (diarquia), de diferents famílies que tenien el poder militar i religiós. A més hi havia 5 magistrats (governants semblants als nostres ministres) anomenats èfors i una assemblea en la qual es reunien tots els homes lliures, anomenada Apel·la. LApel·la no tenia poder de decisió, ja que el Consell podia vetar (anul·lar) les seves decisions.

Reforma de Soló

Realitza una reforma política a l’dividirà els grups socials en quatre classes depenent de la fortuna, d’aquesta manera aconseguia limitar el poder de l’aristocràcia latifundista.

Soló va crear la Ekklesía o Assemblea de ciutadans, (homes majors de 18 anys) encarregada de la política interior, exterior, lleis, poder judicial i executiu.
Va constituir també la Bulé (Consell de 500 ciutadans) encarregat de les lleis.
A més per enfortir la democràcia, es va crear un tribunal popular format 6.000 ciutadans de totes les classes, elegit per sorteig a què podien apel·lar tots els ciutadans.
Va prohibir l’esclavitud per deutes.

Reforma de Clístenes

Es considera un dels pares de la democràcia a Atenes. La seva reforma política consisteix a dividir el territori de l’Àtica en comunitats autònomes (donem) segons una organització en 10 tribus.

Va concedir la ciutadania a nombrosos lliberts i metecs. Va ser l’impulsor de l’ostracisme, sistema per controlar el poder dels tirans. Consisteix en un vot públic per expulsar qualsevol membre de la jerarquia política acusat de traïció o perillós per a la ciutat. A més va establir el principi bàsic la «isonomia» o igualtat de tots els ciutadans d’Atenes davant la llei.

Pèricles (segle V aC)

Durant el seu govern Atenes va aconseguir la consolidació del sistema democràtic i un període d’esplendor econòmica i cultural sense precedents. Va establir la ciutadania atenesa a l’atorgar-la a tots aquells homes lliures majors d’edat, de pare i mare atenesos. Els ciutadans havien de servir en l’exèrcit i pagar impostos. No obstant això, era una democràcia limitada, ja que no incloïa els estrangers, els esclaus i les dones. Cap d’ells tenia drets polítics.

Societat grega

La societat grega estava definida segons la condició de ciutadà o no ciutadà dels seus membres, existint a més importants diferències de riquesa i llibertats. Trobam una divisió en dos grups principals: lliures i no lliures.

Classes socials lliures

 • Ciutadans o politai :Estaven dividits segons deu tribus territorials distribuïdes en tres districtes: la plana, la muntanya i la costa. La condició de ciutadà s’aconsegueix mitjançant naixement, tenen plens drets civils i deures respectar cte a l’ Estat com són:
  • Deure militar servint en la cavalleria o integrant les files hoplites
  • Deure polític participant en les magistratures, sent triat i votant en les eleccions
  • Deure Judicial al participant com a membres dels tribunals
  • Deure social pagant els impostos especials per a cerimònies i festes públiques
 • no ciutadans
  • Metecs: Són els estrangers a Atenes. Són homes lliures però no tenien drets de ciutadania. Aquests estrangers servien com hoplitas o remers, pagaven impostos especials. No obstant això, en algunes ocasions també podrien obtenir certs privilegis o càrrecs com els ciutadans
  • Clerurcs: Eren els membres d’una clerurquiacolònia, enviada per Atenes com a càstig contra els quals es revoltaven. Als membres de l’expedició se’ls assignava un lot de terra.
  • Les dones: No són considerades ciutadanes de pleixen o dret. La dona durant tota la seva vida ha de ser obedient, de nena a el pare i de casada a l’marit. Les dones porten una vida casolana marginades de la pública, només podia acudir a algunes festes, el seu deure era tenir cura de la llar, els fills i el marit. Els matrimonis eren duts a terme per acords familiars. No participava en la vida política, en els exercicis gimnàstics, en les guerres ni en els preparatius bèl·lics

Classes socials no lliures

 • esclaus: L’origen de l’esclavitud va ser van els presoners de guerra, la pirateria o l’impagament de deutes. L’esclavitud es he reda de pares a fills. Entre les seves funcions hi havia la de treballar en els disti nts oficis i existeixen tant esclaus privats com públic proper ics, que pertanyien a l’Estigueu o i en època de guerra eren reclutats per a l’exèrcit. No tenien drets civils, però participen en el culte públic. Podien comprar la seva llibertat o obtenir del seu amo, per múltiples circunstanci esconvertint en lliberts

Les guerres Mèdiques i l’hegemonia d’Atenes.

Els perses , que habitaven a l ‘altiplà de l’Iràn , van començar mitjançant el segle VI aC una expansió territorial . Aleshores van sotmetre les polis gregues de l’Àsia menor i de les illes properes. Anys després, en el 499 aC les polis sotmeses es rebel·laren i les restants polis gregues, dirigides per Atenes , les van ajudar a enfrontar-se als perses. Aquest va ser el començament de les guerres mèdiques. El conflicte va passar dues etapes:

 • La primera guerra mèdica va acabar l’any 490 aC , quan els soldats grecs, els hoplites, van vèncer en la batalla de Marató.
 • Deu anys més tard , en el 480 aC, el rei persa xerxes I va iniciar la segona guerra mèdica. Va envair Grècia pel nord i saquejà Atenes, però fou derrotat a la batalla de Salamina.

Després de la victòria d’Atenes sobre els perses, aquesta es va convertir en la ciutat més poderosa de l’Hèl·lade i va exercir la seva hegemonia sobre moltes altres ciutats. Per organitzar-se militarment davant un altre possible atac persa, es va crear la Lliga de Delos (477 aC.), liderada per Atenes i formada per diferents polis que aportaven vaixells i doblers per mantenir una flota. Atenes recaptava els imposts i els guardava a l’illa de Delos (d’aquí que es parli del tresor de Delos).

Tanmateix, algunes polis començaren a desconfiar d’Atenes i l’acusaren d’acumular massa poder i d’utilitzar el tresor de Delos en el seu benefici. Quan algunes de les polis varen voler dissoldre la Lliga de Delos, Atenes ho va impedir per la força.

Les Guerres del Peloponès i l’hegemonia d’Esparta.

L’auge polític , econòmic i cultural d’Atenes durant el segle V aC va amenaçar els interessos d’altres polis importants, com Esparta. A la fi, les polis es van dividir en dos bàndols. Els partidaris d’Atenes i els partidaris d’Esparta. Aquesta tensa situació va provocar la guerra del peloponès, que va esclatar a l’any 431 aC. El conflicte va travessar diverses fases, però va acabar en el 404 aC amb la victòria d’Esparta, que es va convertir en la polis més poderosa. Però la guerra va ser tan destructiva que cap polis no va poder recuperar la puixança anterior.

A més a més, el conflicte entre democràcia (Atenes) i oligarquia (Esparta) va generar guerres entre polis. Moltes ciutats, entre les quals Atenes, varen caure a les mans de tirans.

La guerra del Peloponès i els posteriors conflictes havia debilitat les polis gregues. Les seves petites dimensions i els enfrontaments entre les unes i les altres les van deixar a mercè de Macedònia, un regne situat al nord de Grècia. Les guerres del Peloponès significaren el final de l’època d’esplendor de les polis gregues.

Macedònia conquereix Grècia

Després d’un llarg període de guerres , el rei de macedònia, Filip II, aprofitant l’enfrontament entre les ciutats gregues (guerres del Peloponés), es va llançar a la conquista de Grècia amb un potent exèrcit (falanges). Cap a l’any 338 aC va aconseguir el domini de tot Grècia. El fill de Filip, Alexandre (que va ser anomenat el Gran) el va succeir l’any 336 aC. 

Filip II va ser assassinat  l’any 337 aC i el va succeir en el tron el seu fill Alexandre el Gran. El nou rei va emprendre  una gegantesca empresa de conquerir l’imperi persa.Per a fer-ho , va crear un poderós exèrcit integrat per macedonis i crecs, i va vèncer els perses en successives batalles fins que va dominar les seves ciutats principals .Va unificar tot el conjunt de ciutats gregues per conduir-les a la conquesta de l’Imperi Persa. Des de Pèrsia, va proseguir la conquesta cap a Egipte, on va fundar Alexandria  a la desembocadura del riu Nil  i va arribar fins als confins del món oriental: l’Índia. Volia crear un únic Imperi amb una base cultural grega, a més amés, de les conquestes militars, on cada territori conservara les seves formes socials i polítiques. 

Quan va morir, el 323 aC, els generals  del seu exèrcit  es van enfrontar per la successió durant diverses dècades , disputes que van causar  la divisió de l’imperi  i la creació de les monarquies hel·lenístiques.

Els regnes hel·lenístics 

Després de la mort d’Alexandre, el seu immens imperi es va dividir en regnes: EgipteMacedòniaMesopotàmia, etc., és a dir, els anomenats regnes hel·lenístics. Alexandria era una ciutat de planta grega, plena de temples i de monuments, amb un far enorme, una impressionant biblioteca i un gran port de mar que la van convertir en la ciutat més gran del món grec.

ELS DÉUS OLÍMPICS

L’Olimp és la muntanya més alta de Grècia continental i en ella els grecs de l’Antiguitat situaven l’estatge dels seus déus: per sobre i alhora a prop dels homes. La noció d’un panteó diví integrat per dotze déus i d’una muntanya alta que és el seu estatge apareix en altres cultures de l’Orient anteriors a Homer.

No tots els déus olímpics eren iguals, ja que existia una clara jerarquia. A l’igual que els homes, vivien en família a l’Olimp, una família patriarcal en la qual Zeus exercia la màxima autoritat. Era una reproducció de la família grega de l’època arcaica: ja fos aquesta la família nuclear o la gran família que era la polis, la ciutat grega i comunitat de ciutadans.

Els principals Déus grecs. Els dotze Déus olímpics :

 1. Zeus : Fill de Cronos i Rea. Sobirà dels Déus, senyor de el cel, Déu de l’ordre i la justícia, pare d’Apol·lo, Artemis, Atenea, Ares, Hermes, Dionís i Persèfone, s’uneix a nombroses Deesses i dones mortals.
 2. Hera : Filla de Cronos i Rea. Germana i esposa legítima de Zeus, mare d’Ares i Hefestos, protegeix el matrimoni legítim i els seus fruits.
 3. Posidó : Fill de Cronos i Rea. Germà de Zeus. Sobirà de la mar, provoca els terratrèmols.
 4. Atenea : Nascuda del cap de Zeus sense intervenció femenina. Deessa principal (i epònima) d’Atenes. Protectora de la polis. Deessa guerrera. Deessa de la intel·ligència pràctica.
 5. Apol·lo : Fill de Zeus i Leto. Déu oracular, purificador. És dual, sembra la mort (envia pestes i calamitats) però al mateix temps protegeix i cura (a homes i ramats).
 6. Artemisa : Filla de Zeus i Leto. Deessa de la caça i la natura salvatge. Rebutja la submissió masculí (és verge). Protegeix a les dones en les fases crítiques (iniciació, matrimoni, criança).  
 7. Afrodita : Filla de Zeus i Dione o nascuda dels testicles d’Urà (seccionats pel seu fill Cronos). Deessa de la bellesa, l’amor i el sexe.
 8. Hermes : Fill de Zeus i Maya. Déu dels límits, tant geogràfics (camins, zones veïnals, límits), com còsmics, entre el cel i la terra (és herald dels Déus), entre l’inframundo i la terra (és guia de les ànimes dels morts), o socials (sexuals, morals). Déu pastor. Déu de l’eloqüència i la saviesa.
 9. Deméter : Filla de Cronos i Rea. Deessa de l’cereal i l’agricultura. Deessa civilitzadora. Presideix els misteris d’Eleusis.
 10. Dionís : Fill de Zeus i Sèmele. Déu d’el vi. Déu de l’èxtasi, posseeix als seus fidels. És alliberador.
 11. Hefest : Fill de Zeus i Hera o d’Hera en solitari. Espòs enganyat d’Afrodita. Déu d’el foc i la metal·lúrgia. Déu mag. Déu treballador. És l’únic Déu deforme (és coix).
 12. Ares : Fill legítim de Zeus i Hera. Déu de la guerra; violent i salvatge.

Altres Déus :

 1. Hades : Fill de Cronos i Rea. Senyor de l’homònim món infernal (l’Hades). Rei dels morts. Déu de la riquesa.
 2. Persèfone : filla de Zeus i Deméter. Esposa d’Hades (després rapte). Reina dels morts.
 3. Hestia : Filla de Cronos i Rea. Deessa de la llar.
 4. Cronos : Fill d’Urano i Gea. Destronar castrándolo al seu pare Urà i va ser destronat pel seu fill Zeus.
 5. Gea : La terra primordial, és la segona nascuda (després Caos), mare de múltiples Déus, deessa oracular.
 6. Urà : Déu de cel primordial, fill i espòs de Gea, la terra primordial, pare d’una prole nombrosa. És castrat pel seu fill Cronos.
 7. Asclepi : Fill d’Apol·lo i una mortal. Gran metge (ressuscitava els morts) va ser mort per ordre de Zeus perquè no distorsionase la destinació. Es va convertir en Déu de la medicina i se li dispensava un important culte de tipus salutífer.

Un resum del tema

A %d bloguers els agrada això:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close